Giỏ hàng

Phớt đánh bóng - Máy đánh bóng

Đế đệm Backing Pad 70 x 198mm Grip 56H Medium
-17%
Đế đệm Backing Pad for Net Sanding 6'' 150m 5/16'' Grip 48H
-17%
Đĩa đệm Interface 150mm 67H 10mm, 5/pack
-17%
Đĩa đệm M14 135mm (phụ kiện kèm theo máy đánh bóng)
-17%
Đĩa nhám lưới ABRANET 150mm Grip P120. 50 tờ/hộp
-17%
Đĩa nhám lưới ABRANET 150mm Grip P150. 50 tờ/hộp
-17%
Đĩa nhám lưới ABRANET 150mm Grip P180. 50 tờ/hộp
-17%
Đĩa nhám lưới ABRANET 150mm Grip P240. 50 tờ/hộp
-17%
Đĩa nhám lưới ABRANET 150mm Grip P320. 50 tờ/hộp
-17%
Đĩa nhám lưới ABRANET 150mm Grip P400. 50 tờ/hộp
-17%
Đĩa nhám lưới ABRANET 150mm Grip P500. 50 tờ/hộp
-17%
Facebook Youtube
backtotop hover